Teit Weylandt

Teit Weylandt

(född 1941)

Teit Weylandt (född 1941) examinerades från den Kungliga Danska Konstakademin. I slutet av 1966 anställdes han av Arne Jacobsen och Dissing+Weitling (som fortsatte driva Arne Jacobsens kontor). Från 1985 blev han partner i Dissing+Weitling.

Efter Arne Jacobsens död 1971 fortsatte Teit Weilandt i samarbete med Carsten Overgaard att introducera nya produkter i VOLA designen. 2005 designade Teit Weylandt VOLA nya huvuddusch 050.

Pht _TW
Pinterest